Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka
www.kolumnazso.prv.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących
               im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku - Kolumnie


Liceum Ogólnokształcące
Gimnazjum nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4ul. Toruńska  1               
98  -  100  Łask

___________________________________________________________________

tel. 43  675 46 60             
fax. 43 675 42 71
e-mail kolumnazso@poczta.onet.pl
___________________________________________________________________

                     Przedmiot działania i kompetencje >>>  pobierz plik


odpowiada:  Halina Wawrzyniak      data: 13-10-2009

wytworzył: Agnieszka Wolska          data: 13-10-2009

wprowadził: administrator               data: 14-10-2009Rejestr zmian strony