Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka


Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących :

                      Halina Wawrzyniak – Licha
                                   pokój nr 5 (parter)
______________________________________________________


                 Zastępcy dyrektora szkoły :

     Agnieszka Kępa                       Agnieszka Wolskaodpowiada: Halina Wawrzyniak-Licha

wytworzył: Agnieszka Kępa

wprowadził: administrator

data: 22-02-2012

data: 22-02-2012

data: 22-02-2012Rejestr zmian strony