Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

Szkoła zatrudnia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

    Szkoła zatrudnia następujących pracowników pedagogicznych:
     nauczyciele, pedagog szkolny, bibliotekarze, wychowawcy świetlicy.

  Szkoła zatrudnia następujących pracowników niepedagogicznych:
   samodzielny referent, sprzątaczki, woźny, konserwatorzy, kucharki, 
   pomoce kuchenne, intendentka.


odpowiada: Halina Wawrzyniak-Licha            data: 04-03-2011

wytworzył: Agnieszka Kępa                          data: 04-03-2011

wprowadził: administrator                            data: 04-03-2011Rejestr zmian strony