Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
StatystykaRada  Rodziców   działa  na   podstawie art. 53. i  54. ustawy  o   systemie   oświaty
z 7  września  1991 r.(Dz.U. 256., poz. 2572.  z  2004 r. z późn. zm.) oraz  rozdziału
4 § 11 Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Łasku-Kolumnie

Regulamin Rady Rodziców >>> pobierz plikodpowiada: Halina Wawrzyniak-Licha            data: 04-03-2011

wytworzył: Agnieszka Kępa                          data: 04-03-2011

wprowadził: administrator                            data: 04-03-2011Rejestr zmian strony