Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

 

Łask,dnia 20.10.2016r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. I. J. PADEREWSKIEGO W ŁASKU W SEZONIE GRZEWCZYM 2016/2017

 

line.gif

 

Łask,dnia 13.10.2016r.

 

Zaproszenie do składania ofert na:


„DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

IM. I. J. PADEREWSKIEGO W ŁASKU W SEZONIE GRZEWCZYM 2016/2017"

 

zaproszenie do składania ofertodpowiada: Halina Wawrzyniak-Licha

wytworzył: Agnieszka Kępa

wprowadził: administrator

data: 20-10-2016

data: 20-10-2016

data: 20-10-2016Rejestr zmian strony