Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

 

 

 

Łask - Kolumna, 11.06.2015r.

 

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im.

I.J. Paderewskiego w Łasku-Kolumniem [ogłoszenie II]

 

 

line.gif

 

 

Łask - Kolumna 05.05.2015r.

 

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

im. I.J. Paderewskiego w Łasku-Kolumnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 odpowiada: Halina Wawrzyniak-Licha

wytworzył: Agnieszka Kępa

wprowadził: administrator

data: 11-06-2015

data: 11-06-2015

data: 11-06-2015Rejestr zmian strony