Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

                       W roku szkolnym 2011/2012 na terenie szkoły funkcjonuje 25 oddziałów,

do których uczęszcza 573 uczniów.

 Szkoła Podstawowa        - 13 oddziałów 271 uczniów
 Gimnazjum                      - 6 oddziałów 151 uczniów
 Liceum Ogólnokształcące - 6 oddziałów 145 uczniów

Spośród uczniów wybierany jest Samorząd Uczniowski.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego >>> pobierz plik

odpowiada: Halina Wawrzyniak-Licha

wytworzył: Agnieszka Kępa

wprowadził: administrator

data: 22-02-2012

data: 22-02-2012

data: 22-02-2012Rejestr zmian strony