Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka


                    W roku szkolnym 2017/2018 na terenie szkoły funkcjonuje 23 oddziałów,

do których uczęszcza 525 uczniów.

 

Szkoła Podstawowa         -  16 oddziałów 348 uczniów


Oddziały gimnazjalne        - 4 oddziały 91 uczniów


Liceum Ogólnokształcące  - 3 oddziały 86 uczniów

Spośród uczniów wybierany jest Samorząd Uczniowski.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego >>> pobierz plik

odpowiada: Halina Wawrzyniak-Licha

wytworzył: Agnieszka Kępa

wprowadził: administrator

data: 07-05-2018

data: 07-05-2018

data: 07-05-2018Rejestr zmian strony