Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka


Zespoł Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku-Kolumnie
jest jednostką organizacyjną Gminy Łask, prowadzoną  w  formie  jednostki  budżetowej.
Szkoła działa  na  podstawie ustawy   z  dnia  7  września  1991 r.  o  systemie  oświaty
( Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Statut ZSO >>> pobierz statut
odpowiada: Halina Wawrzyniak-Licha            data: 04-03-2011

wytworzył: Agnieszka Kępa                          data: 04-03-2011

wprowadził: administrator                            data: 04-03-2011Rejestr zmian strony